Witamy na naszej stronie


W dniu 1 września 2015 r. wszystkich chętnych zapraszamy na Mszę  Św.,  o godz. 800
w KOŚCIELE BŁ. HONORATA w Białej Podlaskiej.


zaproszenie

1


Do klasy I, II oraz IV uczniowie otrzymają podręczniki
bezpłatnie na początku roku szkolnego.1

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Biała Podlaska w roku szkolnym 2015/2016 dla uczniów klas I – VI, zamieszkujący na terenie Miasta Biała Podlaska,  znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O POMOC

  • stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na 1 osobę nie jest większa niż kwota 456 zł netto,
  • dochód z gospodarstwa rolnego liczony jest w wysokości 250 zł miesięcznie z 1 ha przeliczeniowego
  • do dochodu wlicza się : zarobki (netto) za miesiąc sierpień, świadczenia rodzinne, dofinansowanie do mieszkania, alimenty

Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są:  w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego (p.116)

 Wnioski o przyznanie STYPENDIUM SZKOLNEGO należy składać od 1 września 2015 roku do 15 września 2015 roku – do pedagoga szkolnego (p.116)

Jednocześnie przypominamy, że dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie wnioskodawcy i oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów zawierające klauzulę „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”

Zasiłek szkolny może być przyznany w przypadku:

  • śmierci rodzica lub prawnego opiekuna,
  • klęski żywiołowej,
  • innych, szczególnych okoliczności powodujących przejściowo trudną sytuację ucznia.
  • o zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku
  • wniosek należy złożyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Biała Podlaska – parter, pokój nr 8.

Więcej informacji na stronie : www.bialapodlaska.pl

poniżej dokumenty do pobrania:

1

Informacja na temat programu pomocy uczniom w 2015 r.

 "WYPRAWKA SZKOLNA"

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU  „WYPRAWKA SZKOLNA”

W związku z informacją MEN, zamieszczoną na stronie internetowej w dniu 18 sierpnia 2015 r. informujemy , że dokonano korekty wniosku dotyczącego programu „Wyprawka szkolna”. Korekcie podlega okres za który badany jest dochód wnioskodawcy. Kryterium dochodowe wynosi  574 zł netto  (na podstawie dochodu osiągniętego w 2013 r.)

W załączeniu skorygowany wniosek.

Wniosek o przyznanie dofinansowania


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015


1


NAJLEPSI UCZNIOWIE


„Złote Pióro”

Gabriela Jabłońska  z klasy VIB i Oliwia Remiszewska z klasy VIB

STATUETKI

Nagroda STATUETKA


statuetki

Julia Biegajło 6a, Jakub Reluga 6c, Ina Stefaniuk 6d, Wiktoria Pietrykowska 6d, Wiktoria Wieliczuk 6d, Gabriela Jabłońska 6b,  Oliwia Remiszewska 6b

LAUREACI KONKURSÓW KURATORYJNYCH


1

Maciej Stola podwójny laureat z ortografii (Konkursu Kuratoryjnego i Ogólnopolskiego Konkursu "Z ortografią na co dzień"); Gabriela Jabłońska z matematyki; Magdalena Panek (Ogólnopolski Konkurs "Z ortografią na co dzień");  Oliwia Remiszewska z języka polskiego i matematyki; Wiktoria Pietrykowska z języka polskiego i ortografii;  

Bartosz Sosnowski z historii; Ina Stefaniuk z przyrody;

FINALIŚCI KONKURSÓW KURATORYJNYCH

1


FINALIŚCI Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


1

STATUETKI ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W SPORCIE


1

1
POŻEGNANIE  ABSOLWENTÓW

1

2

3ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLA KLAS 0-II

11
Podsumowanie Podlaskiej Ligi Koszykówki

1

więcej>


FINAŁ Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego
,,Z poprawną polszczyzną na co dzień”  
i ,,Z ortografią na co dzień” - SUKCES

Tytuł LAUREATA w konkursie  ,,Z poprawną polszczyzną na co dzień”  z klas I-III uzyskali :

Paweł Paczóski - uczeń kl. ID

Martyna Chalimoniuk - uczennica kl. IIID

Tytuł LAUREATA w konkursie ,,Z ortografią na co dzień” w kl I-III uzyskał:

 Tomasz Łagoda – uczeń kl. IIIE


SUKCES  „DZIEWIĄTKI” W ENERGA BASKET CUP
- 5 miejsce w Polsce

1

więcej>


DZIEŃ  PATRONA - 8 CZERWCA 2015


1
2

2


A


Trójbój lekkoatletyczny - sukces

1

Sztafeta szwedzka finał wojewódzki - sukces

1

2

więcej>


Ogólnopolski Konkurs Alfik Matematyczny 2014 - sukces 

Najwyższe miejsce w szkole uzyskał uczeń klasy V e
Łozak Damian zajmując  I miejsce w województwie lubelskim i 12 w kraju, otrzymując 97,50% punktów czyli 146,25. 

Damian otrzymuje dyplom laureata i nagrodę – tygodniowy pobyt na Obozie Talentów w czasie wakacji 2015

więcej>

Pokazy historyczne


1więcej>

FESTYN  RODZINNY "BAWMY  SIĘ  RAZEM"


1

2


3

4

1


4

f

więcej>festyn


Dni Informatyki 

1

1

1


więcej>


Czwórbój lekkoatletyczny - sukces


1

więcej>

LAUREACI KONKURSÓW KURATORYJNYCH:

Wiktoria Pietrykowska z języka polskiego i ortografii;

Oliwia Remiszewska z języka polskiego i matematyki;

Gabriela Jabłońska z matematyki;

Ina Stefaniuk z przyrody;

Maciej Stola z ortografii;

Bartosz Sosnowski z historii.

więcej>


Zajęcia z udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach


1V Edycja Międzyszkolnego Małego  Konkursu Ortograficznego  - sukces w międzyszkolnym konkursie ortograficznym klas III

więcej>


AKADEMIA Z OKAZJI  3 MAJA


1


2


31

7


Ważne!!!
Przy elektronicznej rekrutacji i uzupełnianiu danych proszę zwrócić uwagę na poprawne wybranie Miasta Biała Podlaska a nie Gminy Biała Podlaska. W systemie nabor po wybraniu Województwa w części POWIAT  nie wybieramy powiatu, tylko szukamy i wybieramy
M.Biala Podlaska.
elektroniczna rekrutacja do oddziału przedszkolnego

http://naborp-k.vulcan.net.pl/bialapodlaska


elektroniczna rekrutacja do klasy pierwszej


Zaćmienie Słońca


1


1


Uroczyste Pasowanie na Czytelnika Uczniów Klas Pierwszych


1S U K C E S

Chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Białej Podlaskiej

w Finale Ogólnopolskim w Mini Koszykówce


1
,,Dary czterech wróżek” i ,,Czerwony Kapturek”


1Dni Edukacji Wczesnoszkolnej

1

2

więcej>DZIEŃ OTWARTY

1

2


Koncert kolęd


1


więcej>

Lekcja z bezpieczeństwa

1

więcej>


BAL KARNAWAŁOWY UCZNIÓW KLAS 0 i I


1


1

więcej>


BAL KARNAWAŁOWY UCZNIÓW KLAS II I i III


2


1

więcej>


Siatkówka dziewcząt i chłopców


2


1


więcej>


bal
Jasełka Bożonarodzeniowe pt.: „Czas Bożego Narodzenia”

Jasełka


Bajkowe Mikołajki 


1


V Międzyszkolny Konkurs Anglojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej „Christmas Carols, Christmas Songs”

1

więcej>


lodowisko


SPRAWDZIAN W KLASIE VI


oke


więcej>I MIEJSCE DLA GRUPY TEATRALNEJ Z DZIEWIĄTKI

I miejsce

2

więcej>


Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki "czwórki" o Puchar Dyrektora Szkoły


1


2


więcej>

"Stop przemocy - stop agresji"

1

więcej>

Dzień Pluszowego Misia

1

2


więcej>

Sukces w pływaniu, w Finale Powiatu


więcej>


Uroczysty Apel  z okazji obchodów rocznicy Odzyskania Niepodległości

1

2

więcej>


I miejsce zespołu wokalnego KANTATA

2


więcej>


Przedstawienie teatralne pt.: „Kwiat Polskiej Ziemi”


1Ślubowanie uczniów klas pierwszych


1


Dzień Komisji Edukacji Narodowej w Szkole  Podstawowej Nr 9 w Białej Podlaskiej


1


2


3


więcej>

Dzień  Edukacji Narodowej


Wszystkiego najlepszego


Ślubowanie PIERWSZAKÓW


PASOWANIE


Sztafetowe Biegi Przełajowe

biegi


Najwyższym dobrem naszej szkoły jest uczeń, który wprzyjaznej atmosferze i wzajemnej akceptacji zwiększa swoje szanse na osiągnięcie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej. Naszym przesłaniem w działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej jest dobro ucznia i jego indywidualne potrzeby.

Przygotowujemy do aktywnego i świadomego funkcjonowania we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami tj. dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność, patriotyzm, sprawiedliwość, poszanowanie życia i zdrowia, szacunek dla siebie i drugiego człowieka, współdziałanie, współodpowiedzialność za środowisko, samodzielność.

Naszym przesłaniem jest wyposażenie absolwenta, w taki zasób wiedzy i umiejętności, który pozwoli mu na kontynuację nauki w gimnazjum oraz twórcze i satysfakcjonujące życie w społeczeństwie i Zjednoczonej Europie.

Jesteśmy szkołą pracującą wg najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia placówki o charakterze elitarnym ze względu na jakość i poziom wykształcenia.

Chcemy wyróżniać się spośród innych szkół tym, że angażujemy we wspólne działanie siły intelektualne nauczycieli, uczniów i rodziców. Rozwijamy kreatywność uczniów i nauczycieli, dążymy do tego, aby działalność naszej szkoły stanowiła innowacje w ogólnym obrazie szkół.

Zapraszamy

.
nasz patron

Św. Królowa Jadwiga
ur. 3 października 1373
zm. 17 lipca  1399

Ciekawe linki

Szkoła Podstawowa nr 9 im. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej
ul. Zygmunta Augusta 2, 21-500 Biała Podlaska, tel.: 83 341 67 10, e-mail: szkpodst9@poczta.onet.pl
Copyright